IŠ MŪSŲ PATIRTIES

Tai, kas labai rūpi

Nuo pat gimimo vaikai linkę entuziastingai tyrinėti supantį pasaulį, mokytis ir kurti. Kas dieną Educado mokytojai kuria aplinką, kurioje vaikas galėtų būti atviras, jaustųsi saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai. Saugi, motyvuojanti veikti,  pritaikyta vaiko poreikiams aplinka sudaro sąlygas kiekvienam vaikui augti.

 

Nuo pat gimimo vaikai linkę entuziastingai tyrinėti supantį pasaulį, mokytis ir kurti. Kas dieną Educado mokytojai kuria aplinką, kurioje vaikas galėtų būti atviras, jaustųsi saugus, suprastas ir išklausytas, padrąsintas saviraiškai. Saugi, motyvuojanti veikti,  pritaikyta vaiko poreikiams aplinka sudaro sąlygas kiekvienam vaikui augti.

 

Pėdutės

2 – 3 metų vaikai.
Jiems pasaulis yra magiška vieta, kur nuolatos atrandama ir išmokstama.

Burtininkai

3 – 4 metų vaikai.
Jiems darželis yra nuotykis. Pozityvi ir visada tinkamu laiku suteikta suaugusiojo pagalba ypač svarbi.

Mokslininkai

4 – 5 metų vaikai.
Jiems Visatos paslapčių raktas slypi pasakose, nepabaigiamuose žaidimuose ir tikroje draugystėje.

Kapitonai

5 – 7 metų vaikai.
Priešmokyklinė klasė.
Pagrindinis tikslas – sėkmingas startas mokykloje.

Pėdutės

2 – 3 metų vaikai.
Jiems pasaulis yra magiška vieta, kur nuolatos atrandama ir išmokstama.

Burtininkai

3 – 4 metų vaikai.
Jiems darželis yra nuotykis. Pozityvi ir visada tinkamu laiku suteikta suaugusiojo pagalba ypač svarbi.

Mokslininkai

4 – 5 metų vaikai.
Jiems Visatos paslapčių raktas slypi pasakose, nepabaigiamuose žaidimuose ir tikroje draugystėje.

Kapitonai

5 – 7 metų vaikai.
Priešmokyklinė klasė.
Pagrindinis tikslas – sėkmingas startas mokykloje.

orientuojamės į aukštos kultūros ir kokybės vaikų ugdymo procesą

KĄ VEIKIAME DARŽELYJE
Užsiėmimai

Educado – tai vieta, kur „visi visada ką nors veikia“. Yra palaikomas harmoningas, vaikui organiškas ritmas. Kiekvienos veiklos trukmė nustatoma ir keičiama, atsižvelgiant į vaikų poreikius.
Skaičiavimas, gyvūnijos bei augalijos pažinimas ir taikus sugyvenimas su ja, pagarba suaugusiajam, simbolių pasaulis (raidės/skaičiai) aplinkoje, ritmo pojūtis ar filosofijos pradmenys yra pristatomi kasdienių veiksmų kontekste. 

Educado darželyje vaiko gyvenimas be dailės veiklų ar užsiėmimų yra neįsivaizduojamas. Dailė – tai pagrindinė vaikų išraiškos ir bendravimo kalba, todėl kiekvieną dieną vaikų rankose kruta pieštukai, kreidelės, žirklės, lipnios juostos ritinėliai ir sunaudojama šūsnys popieriaus.

Papildomai vieną kartą per savaitę vyksta dailės užsiėmimas, kurį veda dailininkas profesionalas (dailės studijos bei pedagogika). Jo trukmė (30min. – 45 min.) priklauso nuo vaikų amžiaus, darbo apimčių ir vaikų motyvacijos tą dieną.

Pasak psichologo H. Gardner’io, muzikinis intelektas yra toks pats svarbus kaip loginis ir emocinis intelektai.

Muzika Educado erdvėse skamba nuolat, visur ir įvairiomis formomis – pasisveikinimo dainos ryte, lopšinės poilsiui, Dainų Ratas (dukart per savaitę), šiuolaikinė ir klasikinė muzika judesiui, etnomuzika kasdienybės ritualams įtvirtinti.

Du kartus per savaitę vyksta profesionalaus muzikos mokytojo specialisto užsiėmimai.
Tėvams pageidaujant, galima rinktis papildomas individualias dainavimo bei muzikavimo pamokas.

Du kartus per savaitę vyksta mokytojo specialisto anglų k. užsiėmimai. Užsiėmimo trukmė 30 min. 
Tėvams pageidaujant, galima rinktis papildomas individualias pamokas.

Educado dirba pagal autorinę  „Vaikas ir vanduo“ programą. Pagrindinis programos tikslas – išlaikyti, puoselėti ir, esant poreikiui, atstatyti prigimtinį vaiko ryšį su vandeniu, o atėjus laikui – mokytis laikytis ant vandens ir plaukti.

Kvalifikuotas treneris, programos kuratorius bei vaiko klasės mokytojas sudaro kiekvienam vaikui individualią programą.

Kiekviena proceso detalė svarbi – psichologinis vaiko parengimas, kepurės ar plaukimo akinių patogumas, kuprinės dydis, užkandis su šilta arbata po treniruotės ir daugelis kitų.

Baseino treniruotės vyksta kartą per savaitę LVJC mažajame ir/arba didžiajame baseinuose.

Priešmokyklinis ugdymas vyksta remiantis Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“.

Mokslo metų pradžioje įvertinami kiekvieno vaiko jau turimi pasiekimai, patirtys bei įgūdžiai ir sudaroma individuali metinė priešmokyklinio rengimo programa. Programos rengime dalyvauja Educado programų kuratorius, priešmokyklinio rengimo mokytojas, logopedas, dailės, muzikos bei anglų kalbos mokytojai.

Educado logopedė atlieka individualų kalbos ir kalbėjimo įvertinimą (artikuliacinio aparato, foneminio suvokimo, garsų tarimo, žodyno apimties, gramatinės kalbos sandaros ir rišliosios kalbos įgūdžiai). Šeimai suteikiama išsami informacija bei rekomendacijos apie kalbos ugdymą.

Esant poreikiui ir tėvams pageidaujant, vyksta individualios logopedinės pratybos.

Profesionalaus psichologo konsultacijos, seminarai bei mokymai vienodai reikšmingi visai Educado bendruomenei – pedagogams, tėvams ir vaikams.

Kaip viskas vyksta

svarbūs klausimai, į kuriuos visi ieško atsakymo

Patirtinis ugdymas bei humanistinė pedagoginė kryptis – pagrindiniai Educado ugdymo programos raktai. Jau antrąjį darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais dešimtmetį pradėjusi skaičiuoti Educado istorija leidžia būti užtikrintiems, kad pasirinktas kelias tinkamas ir teisingas.
Pasitikėjimu ir profesionalumu grindžiamas viso Educado darželio darbas. Educado mokytojai parenka ir pritaiko kiekvienai situacijai tinkamą ugdymo metodą pagal poreikį ir galimybes. Vaikams tai formuoja suvokimą, kad santykis su suaugusiais mokymosi procese yra saugus ir patikimas.

Vaikai į darželį priimami nuo dvejų metų ištisus metus.

Registracijos žingsniai:

 • Susitarimas dėl individualaus susitikimo bei apsilankymo skambinant telefonu ar rašant elektroninį laišką;
 • Pokalbis su Educado administracija bei susipažinimas su darželio erdvėmis bei aplinka;
 • Prašymo pateikimas bei sutarties pasirašymas;
 • Vienkartinio registracijos mokesčio bei pirmojo lankymo mėnesio apmokėjimo patvirtinimas;
 • Tikslingas atskiras susitikimas, skirtas pirmosios dienos/savaitės darželyje aptarimui, individualių vaiko poreikių analizei.
 • Iki pirmos lankymo dienos yra pateikiama medicininė pažyma, kad vaikas gali lankyti ugdymo įstaigą.

2022/2023 mokslo metams

Registracijos mokestis 390 €.
Tai vienkartinis ir negrąžinamas mokestis, mokamas priimant vaiką į darželį arba priešmokyklinę klasę.

Metinis mokestis:
12 mėnesių visos dienos (7:40 – 18.00 val.) ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programa

7560€ / metams, mokant 12 įmokų per metus
7400€ / metams, mokant 2 įmokas per metus
7200€ / metams, mokant 1 įmoką per metus

*Kainos nurodytos be savivaldybės taikomų kompensacijų. Broliams ir seserims taikoma 10% nuolaida.

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas ir priežiūra darbo dienomis nuo 7:40 iki 18:00 visus metus (išskyrus valstybinių švenčių dienas, Kalėdų/Joninių trumpąsias atostogas ir darželio pedagogų metodines mokymosi dienas);
 • autentiška EDUCADO ugdymo programa:
  – BASEINO treniruotės 1 kartą per savaitę (išskyrus 2-3 metų vaikų klases);
  – ZUMBA treniruotės 2 kartus per savaitę;
  – autentiška ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA 2-3 metų vaikų klasėms
  – ankstyvasis užsienio kalbų mokymas(is) 2 kartus per savaitę (trukmė 45 min.) (išskyrus 2-3 metų vaikų klases);
 • ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai;
 • programiniai ugdymo dalykai/užsiėmimai: muzika, dailė, muzikinis teatriukas (2-3 metų vaikų klasėms);
 • 2 logopedo vertinimai/užsiėmimai (rugsėjo/spalio mėn. ir gegužės/birželio mėn.) bei vertinimo aptarimas su tėvais;
 • visos ugdymo priemonės;
 • transportas į/iš baseino;
 • vaiko draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Papildomas ugdymas (mokama atskirai):

 • individualios muzikos pamokos;
 • individualios anglų k. pamokos;
 • logopedo užsiėmimai.

Mokestis už maitinimą – 11,50 € dienai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, papildomi dienos užkandžiai, baseino dienų užkandžiai). Mokestis apskaičiuojamas mėnesio pabaigoje pagal vaiko lankytas dienas.

Iš tiesų, adaptacija nėra joks „baubas“. Tereikia pamiršti visus gąsdinančius straipsnius ir pradėti pasitikėti. Teisingai moderuojama vaiko adaptacija darželyje būna aiški ir paprasta.

Norėdami, kad adaptacijos procesas vyktų sklandžiai, turime suteikti reikalingą profesionalią pagalbą tiek vaikui, tiek tėvams (visiems šeimos nariams). Aiškios ir tikslios rekomendacijos iš darželio pusės, pasitikėjimas ir jų laikymasis iš šeimos pusės, visada lemia sėkmę. Dažniausiai – itin greitą.

Educado darželyje kiekvienam vaikui yra sudaromas individualus adaptacijos planas, atsižvelgiant į vaiko kasdienio gyvenimo ypatumus bei šeimos įpročius. Išskirtinis Educado bruožas – adaptacijos procesą visada stebi ir kontroliuoja proceso moderatorius. Klasės mokytojas, vaikas, tėvai, grupės draugai – visiems yra suteikiama lygiavertė pagalba, nes kiekvienas adaptacijos dalyvis įneša savo indėlį. Svarbiausia yra suprasti, kad ne tik vaikas adaptuojasi prie darželio, bet ir darželis adaptuojasi prie vaiko. Tik tada, kai visi jaučiasi vienodai saugūs (ne tik naujai priimtas vaikas), tikėtinas taip laukiamas rezultatas – „noriu į darželį“.

Rytas darželyje prasideda 7.40. Iki pusryčių laikas skiriamas vaikų sutikimui, jaukiam pokalbiui su kiekvienu, laisvai pasirenkamai veiklai žaidimų erdvėse. Tai ypatingai svarbus ir jautrus metas.

9.00 – Naujienų ratas (rekomenduojama į darželį atvykti iki 8.45)

Naujienų ratu pradedama DIENA.

Naujienų ratas, knygų vartymo/skaitymo metas, aktyvus laikas lauke, laisvas žaidimas, ugdymo veiklų laikas (individualių ir grupinių), poilsio/miego metas, muzikos, dailės, užsienio kalbos pamokos turi aiškiai apibrėžtą vietą atskiros dienos/savaitės/metų plane.

Mokytojai vaikų dieną planuoja iš anksto, sąmoningai, pagal konkrečių vaikų poreikius, gamtoje vykstančius procesus, improvizuoja, jei to reikalauja pačių vaikų inicijuota veikla ar susidomėjimo objektas. Vaikų emocinis saugumas yra užtikrinamas tinkama darbo ir poilsio, veiklos ir ramybės kaita.

Darželio durys uždaromos 18.00.

Vaikams vietoje, mūsų darželio virtuvėje gaminami pusryčiai, pietūs ir pavakariai. Maistas gaminamas tą pačią dieną, patiekiamas visada šiltas. Maisto gamyba ir produktų užsakymais rūpinasi profesionali virtuvės šefė. Darželio valgiaraščiai yra patikrinti ir patvirtinti Visuomenės sveikatos centro. Darželyje yra atsižvelgiama į tėvų poreikius ir prašymus, susijusius su vaikų maitinimu (alergijos, vegetarizmas ir pan.)
Vaikai valgo tiek, kiek nori ir gali. Visada gali pakartoti, įsidėti dar. Pasitikime natūraliu vaikų alkio – sotumo jausmu, tuo pačiu nevalgiuosius drąsiname paragauti, prie stalo kuriame jaukią, apetitą skatinančią atmosferą. Naujus ar neįprastus vaikams maisto produktus visada aptariame. Tai, kiek ir kaip vaikas valgo priklauso nuo jo fizinio aktyvumo, amžiaus, emocinės bei fizinės savijautos.
Vaikai kasdien valgo šviežius vaisius ir daržoves, geria vandenį (kambario temperatūros). Vanduo gali būti paskanintas vaisiais, daržovėmis, žolelėmis, be pridėtinio cukraus, maisto priedų.
Darželyje vietoje kepama duona, kurios čia gali įsigyti visi norintieji.

Ypatingą dėmesį skiriame sudėtingų, frustracinių vaikui situacijų sprendimui. Educado darželyje visos situacijos yra svarbios ir pastebimos, jos sprendžiamos jautriai (be bausmių ir grasinimų) ir yra moderuojamos pasitelkiant kūrybiškumą, humoro jausmą, pozityvias, vaikui tinkamas pagal amžių bei individualias savybes motyvacines sistemas. Puikus vaikų bei jų amžiaus tarpsnio pažinimas leidžia iš anksto numatyti nepageidaujamą situaciją, arba, jai įvykus, naudingiausiu vaikui būdu išspręsti.

Mūsų mokytojas stovi teisingu atstumu nuo vaiko: ne per arti, ne per toli. 
Jis yra pagalbininkas, o kiekvienas vaikas pats kuria savo gyvenimą per apmąstytus pasirinkimus ir veiksmus. Vaiko tapatybė išlieka natūrali ir tikra.

lygiavertis, pagarba ir pasitikėjimu grindžiamas bendravimas

"Viena didžiausių klaidų yra manyti, kad pedagogika yra mokslas apie vaiką, o ne apie žmogų."

j. Korczak

© Visos teisės į šiame tinklapyje esančią informaciją, įskaitant foto/video medžiagą, priklauso asociacijai EDUCADO. Draudžiama bet kokiais tikslais naudoti bet kurią tinklapyje skelbiamą informaciją ir/ar jos dalį ir/ar bet kurią skelbiamą foto/video medžiagą ar jos dalį be išankstinio rašytinio asociacijos EDUCADO sutikimo. Bet koks tokios informacijos panaudojimas be išankstinio rašytinio asociacijos EDUCADO sutikimo užtraukia teisės aktuose nustatytą atsakomybę.

Close Menu