ATRASTI IR SUPRASTI

Durys į pasaulį, kuriame viskas įmanoma

Teisė į riziką ir iššūkius, pasirinkimus ir atsakomybę už juos, teisė į asmenines pergales ir nesėkmės skonį, teisė į atvirą ir objektyvų gamtos ir meno pasaulio pažinimą, teisė į pagarbų požiūrį unikaliai, dar tik augančiai asmenybei užaugina ŽMOGŲ.

dakota-corbin-492737-unsplash

Čia gera būti.

Čia gali būti savimi – eksperimentuoti, lakstyti, tyrinėti, liesti ir uostyti, statyti ir griauti, kurti, kalti, klijuoti, pilti, ragauti. Čia gali būti visoks. Supratingi ir mylintys suaugę bus šalia ir pasirūpins, įkvėps ir atsakys į klausimus.

Tikime, kad kiekvienas vaikas save išreiškia unikalia kalba, įsitikinimais, kultūra, mokymosi stiliumi bei vertybėmis. Mūsų programos užtikrina pagarbą vaikui kaip vertingam individui grupėje, kurioje jis yra skatinamas išnaudoti savo prigimtinį potencialą.

AUTORINĖS PROGRAMOS
Kaip išlikti savimi ir būti laimingu

Garsusis amerikietis dizaineris George Lois:
Gali būti atsargus arba kūrybiškas.
Tokio derinio „atsargiai kūrybiškas“ nėra.

Kam atiduoti paskutinį saldainį? Ar privalau čia ir dabar pasidalinti? Kas turi atsiprašyti? Kur rasti tinkamus žodžius? Mano – tavo – mūsų? Ar suaugę visada dalinasi? Kas atsitiks, jei nepadėkosiu? Jei viską atiduosiu, tai nieko neturėsiu?

Adekvati savivertė. Aš džiaugiuosi savimi. Aš esu vertingas. Mano pasiekimai realūs. Mane TIKRAI myli. Aš galiu išmokti. Aš turiu gerą pasitikėjimo savimi patirtį. Mane palaiko. Myliu save.

Prieinamoje vietoje padėta knyga. „Vertybinio kino teatro“ laikas. Muzikos žanrų įvairovė. Mąstyti ir kurti skatinančios iliustracijos. Edukacinė animacija. Vilniaus Knygų mugė. Vizualinis raštingumas. Skaitymas su malonumu ir savo malonumui. Tam skiriamas LAIKAS.
Atsakingas požiūris į tekstą, vaizdą ir garsą padeda vaikui augti ir įgyti didžiulę vaizduotės jėgą.

Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie. Bruno Ferrero

Autorinė programa, skirta visai Educado bendruomenei – vaikams ir suaugusiems.

Tęstinė visapusio ugdymo programa 2 – 4 metų vaikams.
Keturių užsiėmimų derinys, integruotas į kasdienę savaitinę veiklą, maksimaliai tenkina šio amžiaus vaikų ugdymo poreikius. Dailės, muzikos, logoritmikos bei integruoto socializacijos bei intelekto lavinimo užsiėmimus veda patyrę, atitinkamos srities profesionalai.

Plaukimas aktyvuoja abu smegenų pusrutulius tuo pačiu metu. Nuolatos lankantys baseiną vaikai geriau adaptuojasi naujose situacijose, labiau pasitiki savimi, jų mokymosi rezultatai geresni. Vaikams mokantis su savo draugais grupėje pažanga itin sparti. Atkūrus pirmapradį vaiko ryšį su vandeniu, į akis ar į nosį pakliuvęs vanduo nebegąsdina, nardymas tampa saugiu ir mėgiamu užsiėmimu.
Programa pradėta įgyvendinti 2012 metais.

Vaikas.

Visų Educado darželyje vykstančių procesų centre – vaikas. Nauda vaikui – tai neginčijamas prioritetas. 

Visa Educado darbuotojų komanda yra parengta dirbti pagal Educado autorinės ugdymo programos principus. Ne tik mokytojai, bet ir Educado vairuotojas, virtuvės šefė, stalius – yra žmonės, kurie rūpinasi vaikais įvairiose situacijose ir kurių žodžiai bei veiksmai kuria tinkamą, saugią, vaiką augti skatinančią atmosferą. 

MŪSŲ MISIJA

Visomis išgalėmis būti ta vieta, kur tikima, kad net ir VIENO vaiko pastebėtos ir išplėstos galimybės, ateityje gali įtakoti ir keisti visos žmonijos istoriją.

vaikai yra "DARYTOJAI" ir "ŽINOTOJAI"

Jie turi šimtus būdų kaip tai išreikšti. Individualus suaugusiojo dėmesys kiekvienam vaikui ir pedagoginė orientacija į procesą, o ne į rezultatą padrąsina vaiką veiklai, sustiprina jo pasitikėjimą savo jėgomis.

A.Valatkaitė

© Visos teisės į šiame tinklapyje esančią informaciją, įskaitant foto/video medžiagą, priklauso asociacijai EDUCADO. Draudžiama bet kokiais tikslais naudoti bet kurią tinklapyje skelbiamą informaciją ir/ar jos dalį ir/ar bet kurią skelbiamą foto/video medžiagą ar jos dalį be išankstinio rašytinio asociacijos EDUCADO sutikimo. Bet koks tokios informacijos panaudojimas be išankstinio rašytinio asociacijos EDUCADO sutikimo užtraukia teisės aktuose nustatytą atsakomybę.

Close Menu